Juan Li

I am a Chinese conservation biologist interested in the fate of biodiversity in the Anthropocene, especially snow leopards and associated species in High Asia. I obtained my Ph.D in Peking University in China, focusing on the ecology and conservation strategy of snow leopards in the Sanjiangyuan Area on the Tibetan Plateau. My current research focuses on the climate change impacts on snow leopards in High Asia.

Here is my ResearchGate page. You could reach me at juanli@berkeley.edu.

 

De flesta män längtar efter en längre tid i sängen för att kunna njuta av alla njutningar han kan få av sin partner. De vanligaste läkemedlen som används oralt och som godkänts av FDA är Viagra, Levitra och Cialis som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (PDE-hämmare), se kamagrakoep.com.